Hörselskador och festival

När man tittar på statistik kan man inte undgå att se att antalet personer med hörselskador orsakade av hög ljudvolym har ökat under de senaste åren. Det beror inte bara på att allt fler lyssnar på musik i hörlurar större delen av dagarna utan även hög volym på festivaler drar sitt strå till stacken.

Hur hög får volymen vara?

I Arbetsmiljöverkets riktlinjer finns det regler för hur hög volymen ska vara innan hörselskydd ska användas. Det finns dock inte riktigt samma regler när det gäller besök på festivaler. Där finns det bara gränser som anger hur länge man får spela med en viss decibelnivå. Besökarna kan på festivalplatsen placera sig närmare eller längre bort ifrån högtalarna för att variera volymen.

Minska risken för hörselskador

Om man vill minska risken för hörselskador kan ett alternativ vara att man använder öronproppar. Man kan också ställa sig längre bort ifrån scenen. Där är i regel ljudnivån mycket lägre. Men det enda sättet att skydda sig på är genom att ha ett par bra öronproppar som används hela tiden. De behöver inte stänga ute all musik utan bara de höga ljuden.

Rekommenderade artiklar